Algemene voorwaarden Daniës VIP-CARD

1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Daniëls VIP-CARD. Het Daniëls VIP-CARD-programma wordt uitgevoerd door Tuincentrum Daniëls te Vlodrop.
De houder van de Daniëls VIP-CARD heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dat de VIP-CARD-houder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Daniëls VIP-CARD aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website (www.tuincentrumdaniels.nl). Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de informatiebalie van Tuincentrum Daniëls. De aanvraag wordt door Tuincentrum Daniëls beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De VIP-CARD is meteen te gebruiken. Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.

3. Mogelijkheden.
De Daniëls VIP-CARD biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden door Tuincentrum Daniëls bepaald. Voor VIP-CARD-houders worden speciale acties en activiteiten georganiseerd. Deze acties en activiteiten zijn alleen voor VIP-CARD houders. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u eerder op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de Daniëls VIP-CARD krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

4. Eigendom van de seizoenpas.
De Daniëls VIP-CARD blijft eigendom van Tuincentrum Daniëls. De VIP-CARD is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de VIP-CARD mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Tuincentrum Daniëls kan zonder opgaaf van redenen de VIP-CARD laten innemen. Indien de pashouder de VIP-CARD niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar seizoenpas in te leveren bij Tuincentrum Daniëls.

5. Wijziging en beëindiging.
Tuincentrum Daniëls behoudt zich het recht voor om de, aan de Daniëls VIP-CARD verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Tuincentrum Daniëls behoudt zich tevens het recht voor, het Daniëls VIP-CARD-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van tuincentrum Daniëls en op onze internetpagina.
Tevens behouden wij ons het recht voor om een VIP-CARD in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen.
Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen.
Deze beslissing ligt uitsluitend bij Tuincentrum Daniëls en is niet open voor discussie.
 
6. Waardebonnen.
Tuincentrum Daniëls geeft waardebonnen uit die op internet gepersonaliseerd geprint kunnen worden. Deze bon ontvangt u alleen als u uw E-mailadres invult en aangeeft mailings te willen ontvangen. Per klantkaart mag er maximaal 1 bon ingeleverd worden per actie. Dit wordt na afloop van de actie gecontroleerd. Indien er toch sprake is van meerdere ingeleverde bonnen dan zullen we het teveel uitgekeerde bedrag in mindering brengen van uw puntentotaal en zult u een waarschuwing krijgen. Bij meerdere overtredingen deactiveren we de desbetreffende klantkaart en kan die niet meer gebruikt worden. De gespaarde punten worden niet uitgekeerd en bent u kwijt.
De bonnen mogen niet ingewisseld worden bij aanschaf van cadeaubonnen.
 
7. Spaarsysteem.
Bij elke € 2,50 die de klant besteedt, ontvangt hij/zij een spaarpunt. Deze punten kunnen bij een volgende aankoop ingewisseld worden. Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden.Elk punt heeft een waarde van € 0,05. Punten worden ook gespaard over acties, aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. De volgende groepen worden uitgezonderd van het spaarsysteem: cadeaubonnen, graszoden, diensten, borg, horeca.

8. Privacy en persoonlijke gegevens.
De door de VIP-CARD-houder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de VIP-CARD-houder worden opgenomen in het Tuincentrum Daniëls gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Tuincentrum Daniëls kan de gegevens gebruiken voor het informeren van VIP-CARD-houders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. Persoonsgegevens worden door Tuincentrum Daniëls nooit aan derden verstrekt, tenzij Tuincentrum Daniëls daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen van de VIP-CARD-houder kunnen worden doorgegeven op onze internetpagina.
 
Privacy Statement

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de website van ons tuincentrum laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.
Alle gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.
E-mail & nieuwsbrief
Wij kunnen u via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief die wij u toesturen bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen.
Wij kunnen u bovendien e-mails sturen om u te informeren over de uitvoering van de tussen u en ons bestaande (koop)overeenkomst, bijvoorbeeld over status updates van uw bestelling.
Als u op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een (koop)overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Logischerwijs verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder o.a. uw naam en adresgegevens om uw bestelling te bezorgen. Wanneer u met een creditcard of een vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven we uw kaartgegevens door aan onze betalingsprovider ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde instanties overhandigen.
Klantgegevens
Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw vraag of bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw naam, uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelling of order (artikel, aantal, prijs) van dat moment. Wij gebruiken deze gegevens om de met u gesloten overeenkomsten uit te voeren.
Diensten van Google
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics en Google Adwords, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en gebruiksgemak van het website beperken.
Websites van derden
Deze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.
Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Volg jij ons al?

Altijd op de hoogte zijn van de laatste Daniëls nieuwtjes en hipste trends?

Volg ons dan ook op;