Vlogwedstrijd 'wat gebeurt er bij een aardbeving?'

Heb je op je school een flyer ontvangen voor de vlogwedstrijd 'Wat gebeurt er bij een aardbeving'?

Hieronder vind je de voorwaarden. We wensen je veel plezier met vloggen en zijn benieuwd naar het resultaat.

 

1. Organisatie

De vlogwedstrijd wordt georganiseerd door Tuincentrum Daniëls. Deze voorwaarden hebben betrekking op deze wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Tuincentrum Daniëls: www.tuincentrumdaniels.nl.

 

2. Voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je minimaal 10 jaar oud zijn. Deelnemers tot 18 jaar hebben toestemming van (een) ouder(s) voor deelname aan de wedstrijd. De deelnemer verklaart enkel correcte, actuele en complete informatie te verschaffen. Tuincentrum Daniëls kan altijd een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. Verder beschik je over een geldig telefoonnummer en/of e-mailadres voor de communicatie rondom de prijsuitreiking.

 

3. Wijze van deelname

Je kunt deelnemen aan de wedstrijd door een zelfgemaakte vlog met jouw creatieve invulling van het onderwerp 'Wat gebeurt er bij een aardbeving?' te maken. De video stuur je (via WeTransfer) naar info@tuincentrumdaniels.nl met als onderwerp ‘Deelname wedstrijd Aart Beving’.

 

Bijkomende bepalingen bij deelname aan deze wedstrijd:

  • Door een vlog in te sturen doe je afstand van je vlogrecht. Door deel te nemen verleen je medewerking aan de met de actie verband houdende publiciteit. Je ontvangt hiervoor geen vergoeding.
  • Je kunt slechts één keer deelnemen.
  • Medewerkers van Tuincentrum Daniëls en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
  • Je mag geen discriminerende, seksueel getinte of op een andere wijze aanstootgevende films/foto’s gebruiken.
  • Je hebt zelf het copyright van alle films/foto’s die je indient.
  • Je hebt zelf toestemming gekregen (en kunt dit aan ons overleggen) van alle personen die in je inzending aanwezig zijn.
  • Merken, bedrijven en onderwijsinstellingen mogen niet in een kwaad daglicht worden gesteld.
  • Door deelname aan de prijsvraag verklaar je akkoord te gaan met de Voorwaarden prijsvraag.

 

4. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 1 september 2020 tot 17 september 2020. Inzendingen die na sluiting worden ingestuurd, nemen we niet mee in de beoordeling. De winnende vlogs krijgen vóór 19 september 2020 een mail of telefoontje met een uitnodiging voor de prijsuitreiking.

 

5. Kosten deelname

Deelname is gratis. Zelfgemaakte (reis)kosten voor de vlog worden niet vergoed.

 

6. Prijzen

Er zijn drie prijzen te winnen: een voederhuis voor vogels, een nestkast voor vogels en een insectenhotel. De winnaars worden bepaald door Tuincentrum Daniëls. Over de prijsuitreiking is geen onderhandeling mogelijk. Als je een prijs wint, word je per mail of telefonisch uitgenodigd om naar de uitreiking te komen. Tuincentrum Daniëls mag de vlog gebruiken voor plaatsing op de website en sociale media.

 

7. Annulering

Mocht je je willen onttrekken aan de wedstrijd dan kun je vóór 18 september 2020 jouw deelname annuleren door een mail te sturen naar info@tuincentrumdaniels.nl.

 

8. Overige bepalingen

De prijs is persoonsgebonden en niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Tuincentrum Daniëls behoudt zich het recht voor de prijswinnaars bij naam te communiceren op de website, in nieuwsbrieven en op de sociale media kanalen. Daarnaast heeft Tuincentrum Daniëls het recht om je te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je een van deze voorwaarden overtreedt. Als deze situatie zich voordoet, wordt er telefonisch of via mail contact met je opgenomen, uitleg gegeven en gekeken of de situatie kan worden veranderd.

Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden wedstrijd nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden wedstrijd aan.

 

9. Privacy

Door het insturen van een vlog geef je toestemming aan Tuincentrum Daniëls om je persoonsgegevens te registreren. Tuincentrum Daniëls behandelt jouw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Je kunt altijd je persoonsgegevens inzien door een mail te sturen naar info@tuincentrumdaniels.nl.

 

10. Aansprakelijkheid

Tuincentrum Daniëls besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze wedstrijd. Mocht er toch een geschil voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd, dan proberen wij gezamenlijk tot een goede oplossing hiervoor te komen. Tuincentrum Daniëls is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door deelname aan deze wedstrijd.

 

11. Aanpassing

Tuincentrum Daniëls behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden wedstrijd te wijzigen. In geval van aanpassing zal bij de nieuwe Voorwaarden wedstrijd de ingangsdatum worden vermeld.

 

12. Vragen en opmerkingen

Vragen en opmerkingen over de wedstrijd of deze voorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan Tuincentrum Daniëls via info@tuincentrumdaniels.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk of telefonisch contact zal worden opgenomen.

Volg jij ons al?

Altijd op de hoogte zijn van de laatste Daniëls nieuwtjes en hipste trends?

Volg ons dan ook op;